David Bowie

FavorietenDavidBowie

The insult

Roman Rupert Thomson, 1996

The novel describes the life of Martin Blom, who is shot while walking to his car and consequently goes blind. While being treated in a clinic, he seemingly regains his vision, but only at night. Past bij David Bowies' album 'Diamond Dogs'.

No tags yet+

Circusnachten FavorietenDavidBowie

Circusnachten

Roman Angela Carter, 1984

Circusnachten kent een wervelende vertelling, een voortdurende mengeling van het gewone en bovennatuurlijke, van droom en werkelijkheid. Past bij David Bowies album 'Let's Dance'.

prostitutie+

Witte ruis American Book Award

Witte ruis

Roman Don DeLillo, 1984

Witte ruis is een indrukwekkende beschouwing van de Amerikaanse ziel, zonder haar belachelijk te maken. Past bij David Bowies album 'Outside'.

No tags yet+

De Gnostische evangeliën American Book Award

De Gnostische evangeliën

Non-fictie, Historisch Elaine Pagels, 1980

De Gnostische evangeliën handelt over de onderdrukking van de eerste ketters, en het verhaal dat niet in de Bijbel mocht komen. Past bij David Bowies album 'Space Oddity'.

No tags yet+

FavorietenDavidBowie

Earthly powers

Roman Anthony Burgess, 1980

Earthly Powers is a panoramic saga of the 20th century by Anthony Burgess first published in 1980. Past bij David Bowies album 'Hunky Dory'.

christendom, paus+

Zagen wij een boek over het hoofd? Kreeg het een goede recensie?

Nadenken over Christa T. FavorietenDavidBowie

Nadenken over Christa T.

Roman Christa Wolf, 1968

Auteur doet een poging het leven van een vriendin te reconstrueren die gestorven is aan leukemie. tegen de achtergrond van het politieke systeem van de DDR dat de auteur in principe ondersteunde. Past bij David Bowies album 'Heroes'.

kanker, Oost-Duitsland+

FavorietenDavidBowie

The Divided Self: An Existential Study in Sanity and Madness

Non-fictie Ronald D Laing, 1960

The Divided Self is possibly Laing's best book, and certainly the easiest to read. There is a coherent narrative structure and the prose style is vivid and clear. Past goed bij David Bowies album 'Low'.

geestesziekten, schizofrenie, psychiatrie+

De tijgerkat FavorietenDavidBowie

De tijgerkat

Roman Giuseppe Tomasi di Lampedusa, 1958

De verovering van Sicilië door Garibaldi in het midden van de negentiende eeuw en hoe dit wordt ervaren door een Siciliaanse prins, loyaal aan de koning van Sicilië: edelman wordt zakenman. Past bij David Bowies album 'Aladdin Sane'.

verfilmd, bestseller+

De buitenstaander FavorietenDavidBowie

De buitenstaander

Non-fictie Colin Wilson, 1956

Onmisbaar voor elke buitenstaander. Colin Wilson was 24 jaar toen hij dit standaardwerk schreef. Past bij David Bowies album 'The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars'.

bestseller, onderzoek, mBpqkFwlW+

FavorietenDavidBowie

The day of the locust

Roman Nathanael West, 1939

The Day of the Locust themes deal with the alienation and desperation of a broad group of odd individuals who exist at the fringes of the Hollywood movie industry. Past bij David Bowies album 'The man who sold the world'.

verfilmd, vriendschap, filmwereld+

Inschrijven nieuwsbrief