Religie

BesteBoekenReligie

De lange zevende eeuw

Non-fictie, Historisch Wim Jurg, 2014

‘De lange zevende eeuw’ vertelt over een relatief onbekende episode in de geschiedenis van het Romeinse rijk.

godsdienst, geschiedenis+

BesteBoekenReligie

God van de gewone mensen

Non-fictie, Autobiografisch Emiel Hakkenes, 2014

'Gaan jullie hem ook laten dopen?' Deze vraag van opa aan vader Emiel bij de geboorte van de eerste kleinzoon vormt de kiem van dit boek. Emiel, opgegroeid in een klassiek gereformeerd gezin in het Drentse Gieten, neemt in zijn studietijd al afstand van het ' ...

historie, familiegeschiedenis+

BesteBoekenReligie

Eerste hulp bij kloosterbezoek

Non-fictie Jan-Willem Wits, 2014

Kloosters zijn 'hot' volgens Jan Willem Wits. Elk jaar trekken duizenden Nederlanders zich een paar dagen in een klooster terug voor een retraite, een paar dagen rust of om mee te doen met een van de vele gebedsdiensten. Sommige bezoekers worden zelfs regelmatige ...

handboek, trend, religie+

BesteBoekenReligie

Samuel Pallache. Koopman, kaper en diplomaat tussen Marrakesh en Amsterdam

Non-fictie Mercedes García-Arenal , 2014

Samuel Pallache leidde een avontuurlijk leven als koopman, diplomaat en kaper. De schrijvers hebben gedurende vele jaren onderzoek gedaan naar deze opmerkelijke Joodse Marokkaan. Hun boek richt zich niet alleen op zijn leven, maar beschrijft ook de wereld waarin hij leefde.

Gerard Wiegers, jodendom+

De paus van Amsterdam BesteBoekenReligie

De paus van Amsterdam

Non-fictie Marc van Dijk, 2013

Biografie over Huub Oosterhuis, die de Bijbel als politiek manifest beschouwde, zijn eigen kerk stichtte en daar zelf paus van werd.

katholicisme , religie+

Zagen wij een boek over het hoofd? Kreeg het een goede recensie?

Geloof in de publieke ruimte BesteBoekenReligie

Geloof in de publieke ruimte

Non-fictie Rowan Williams, 2013

De voormalig aartsbisschop van Canterbury verzet zich tegen de secularistische tendens in onze tijd die elke geloofsovertuiging uitsluit van het openbare debat.

moraliteit, filosofie, politiek+

Het kwaad overwinnen met liefde en vertrouwen BesteBoekenReligie

Het kwaad overwinnen met liefde en vertrouwen

Non-fictie Anselm Grün, 2013

Een van de grote theologische vragen betreft nog altijd waar het kwaad toch vandaan komt in een wereld die door een goede God geschapen is. En, zeker zo belangrijk, hoe we als slachtoffer, dader en toeschouwer reageren op al die vormen van geweld en misbruik, van hebzucht en ...

No tags yet+

BesteBoekenReligie

Zo zou je kunnen geloven

Non-fictie Maarten Wisse, 2013

In dit boek doet de VU-theoloog Wisse een poging om zijn persoonlijke visie op de kern van het christelijk geloof te verwoorden.

XCdznbxyBo+

BesteBoekenReligie

Vrienden met de mammon

Non-fictie Paul van Geest, 2013

Geloof en geld: een lastige, zo niet onmogelijke combinatie, zeker voor christenen. Want zei Jezus niet dat je niet God kunt dienen én de mammon? Ging een kameel niet gemakkelijker door het oog van een naald dan een rijke het koninkrijk van God binnen?

economie, religie+

BesteBoekenReligie

Het instituut rooms-katholieke kerk

Non-fictie, Historisch Hans Wortelboer, 2005

Uit verdriet en ergernis over het verloren gaan van de fundamentele kennis over de katholieke Kerk publiceerde de vroegere KRO-programmamaker in 2008 de eerste editie van zijn "complete overzicht" van de Kerk.

christendom+

Inschrijven nieuwsbrief